หรือเธอแกล้งไม่รู้

posted on 11 Jun 2008 05:20 by bleuemontagne

 

หรือเธอแกล้งไม่รู้

ปล่อยให้ใจฉันโล้ชิงช้าอยู่เช้าค่ำ ค่ำเช้า

ค่ำคืนดาวเกลื่อนเดือนพราว

ลมรำเพยหนาว

หนาวจับใจ

มองมองเหม่อเมฆหมองหมอง

มองจากดวงตาคิดถึงร่ำไห้

โอ้เธอ  โอ้เธอ....แสนไกล

ไม่เคยละลาย

ไม่ละลายจาก

จากจาง

Comment

Comment:

Tweet