รำพึงน้ำตา

posted on 13 May 2008 18:41 by bleuemontagne
ความ คิ ด ถึ ง เธอ

กลางทะเลทรายว้าเหว่

เม็ดทราย ห น า ว เส้นขอบฟ้า

แดดเวิ้งว้าง จันทร์ร้างใจ

ความเดียวดายไร้เปลือก

อนิจจา หรือจะให้

รำพึงน้ำตาลงสู่ความตาย

edit @ 13 May 2008 18:49:06 by bleuemontagne

Comment

Comment:

Tweet

เสียใจ ที่ปรภพลั่นดาลนานแล้ว
มีแต่มองหาสหายบนพิภพ
เท่านั้น
กว่าห้วงสมุทรในเวิ้งฟ้าเปิดอีกหน
ให้เที่ยวท่อง

เชิญขึ้นเรือเมฆนิรันดร์