ฉัน..ใบไม้ร่วง

posted on 04 May 2008 05:54 by bleuemontagne
ภาพ  :  ก้านต่อดอก 
ฉัน

.

.

.

ใ บ
ไ ม้
ร่ ว ง

ล่องลอยกลางแดดกรอบ

ในทะเลทรายเมฆแห้ง

ขณะหนึ่ง

คิดถึงเธอ

Comment

Comment:

Tweet