หรือเธอแกล้งไม่รู้

posted on 03 May 2008 07:32 by bleuemontagne
 
ภาพ : ก้านต่อดอก 
หรือเธอแกล้งไม่รู้ ไม่รู้
ปล่อยให้ใจฉันโล้ชิงช้าเช้าค่ำ
อยู่ค่ำเช้า ค่ำ เช้า
ค่ำคืนดาวเกลื่อนเดือนพราว
ลมรำเพยหนาว หนาว

หนาวจับใจ
มองมองเหม่อเมฆหมอง หมอง
มองจากดวงตาคิดถึงร่ำไห้ ร่ำไห้
โอ้เธอ
โอ้เธอแสนไกล
ไม่เคยละลาย
ไม่ ละ ลาย จาก
จากจาง

 

 

edit @ 4 May 2008 05:28:58 by bleuemontagne

Comment

Comment:

Tweet

ค่ำ สายลมอุ่นจากโลกยามบ่ายคือผ้าห่ม
เช้า ห่มด้วยแสงอรุณถักทอม่านฟ้าคำ

เพียงนี้ . .
ลงมาวิ่งตะบึงไปในพสุธาด้วยกัน

เศร้า....

#1 By daylight on 2008-05-03 08:55