เธอยามเช้า

posted on 03 May 2008 07:24 by bleuemontagne
ภาพ : ก้านต่อดอก
อย่างหวานชื่น

ฉันในท่วงทำนองครุ่นคำนึงหา

เธอยามเช้า

ผีเสื้อโบกปีกแผ่วเต็มสวนตะวันออก

สีชมพูขวยเขินอยู่ริมขอบฟ้าบางเบา

เธอกลางวัน

ตลอดเวลาบ่ายดอกไม้หัวใจ

ย่างเท้าตามหลังร่องรอยความคิดถึง

ทอดเงาหอมฉันหลงใหล

งมงาย

จนกว่าจะประทับริมฝีปากแนบ

เธอยามค่ำ

 

edit @ 4 May 2008 05:30:13 by bleuemontagne

Comment

Comment:

Tweet