ผู้ชายสีฟ้า

posted on 03 May 2008 06:43 by bleuemontagne

ภาพ : ก้านต่อดอก
เมื่อเห็นเธอ
ฉันประหลาดใจร่ำไป
หน้าตาเหมือนชนบทริมทาง
ซึ่งทุกวันนี้ไม่ใคร่พบเห็น
เส้นผมเหมือนสายลมหัวเราะ
ซึ่งทุกวันนี้ไม่ใคร่พบเห็น
ดวงตาเหมือนบทกวีเรียบเรียบจากใจ
ซึ่งทุกวันนี้ไม่ใคร่พบเห็น
ท่วงทีคล้ายกิ่งไม้ป่าฝน
ซึ่งทุกวันนี้ไม่ใคร่พบเห็น
ความคิด
โอ้ความคิดคำนึง
ย่ำพลบดั่งรุ่งอรุณ
ซึ่งทุกวันนี้ไม่ใคร่พบเห็น
นั่นคือ
ผู้ชายคนนั้น สีฟ้าตรึงอารมณ์

edit @ 4 May 2008 05:30:55 by bleuemontagne

Comment

Comment:

Tweet