Happy New Year

posted on 31 Dec 2009 06:19 by bleuemontagne

Happy New Year

 

A Bright New YearThe Old Year dies. But still the skies.Are filled with starry light.So may future shine for you.And all  your years be bright. 

ดวงจันทร์

posted on 27 Apr 2009 05:27 by bleuemontagne

 

 จันทร์ครึ่งดวง

เมฆครึ่งฟ้า

คิดถึงเพียงครึ่ง

 

หรือเธอแกล้งไม่รู้

posted on 11 Jun 2008 05:20 by bleuemontagne

 

หรือเธอแกล้งไม่รู้

ปล่อยให้ใจฉันโล้ชิงช้าอยู่เช้าค่ำ ค่ำเช้า

ค่ำคืนดาวเกลื่อนเดือนพราว

ลมรำเพยหนาว

หนาวจับใจ

มองมองเหม่อเมฆหมองหมอง

มองจากดวงตาคิดถึงร่ำไห้

โอ้เธอ  โอ้เธอ....แสนไกล

ไม่เคยละลาย

ไม่ละลายจาก

จากจาง